Leonard Roggeveen

lroggeveen

Leonard Roggeveen. Fotograaf onbekend, jaar onbekend. Coll. Letterkundig Museum

Leonard Roggeveen werd op 2 maart 1898 geboren te Schagen in de kop van Noord-Holland.
Van 1912 tot 1916 was hij leerling aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers in Haarlem. In 1918 behaalde hij de hoofdakte.
Vanaf 1916 werkte hij als onderwijzer in ’s-Gravenzande.
Vervolgens was hij van september 1921 tot februari 1923 onderwijzer in Leiden, daarna tot aan zijn pensionering in 1952 in Den Haag. Vanaf 1941 was hij daar schoolhoofd.

In zijn jonge jaren was toneelspelen zijn grote hobby. In 1917 richtte hij in ’s-Gravenzande met collega’s de ’s-Gravenzandsche Tooneelclub op.
Uit onvrede met de repertoirekeuze sloot hij zich drie jaar later aan bij Die Ghesellen van den Spele, een Haags gezelschap onder leiding van Eduard Veterman.
Twee producties en zes maanden later viel dat gezelschap uiteen.

Van 1927 tot 1931 gaf hij poppenkastvoorstellingen, waarvoor hij zelf de dialogen schreef.
Daarnaast hield hij lezingen en had zitting in vele comité’s, zoals hij het zelf stelde in een verslag, dat hij op verzoek van D.L. Daalder samenstelde voor diens boek Wormcruyt met suyker (1949).
Ook schreef hij in verschillende Nederlandse en Vlaamse tijdschriften, was hij redacteur van verscheidene bladen (waaronder Het Kind en het tweewekelijkse kinderblad Kris Kras) en gespreksleider van het AVRO-jeugd(radio)programma De Schoolbel.

En hij schreef kinder- en jeugdboeken.

Hij was een voortreffelijk observator. Hij had een goed oog voor het alledaagse, maar ook voor het aparte.
Hij schreef voor kinderen over kinderen: klein, in de lagere schoolleeftijd en HBS’ers.
Hij ontwikkelde een beknopte schrijfstijl, gecombineerd met een treffende woordkeus. Bovendien beschikte hij over een fijnzinnig gevoel voor humor.
Hij had uitgesproken ideeën over ‘goede’ kinderboeken.