Het klanklint

In het boek Wereldkampioen 2003 uit 1937 komt een scène voor waarin detective Vreeze, de hoofdpersoon in het verhaal, zich voordoet als een vertegenwoordiger van een papierhandel. Hij maakt daarvoor dankbaar gebruik van een z.g. klanklint, want hij weet niks van papier. Lees verder