Kende Leonard Roggeveen Theo Thijssen?

Het is niet bekend of Leonard Roggeveen en Theo Thijssen elkaar hebben gekend.
Maar er was wel een schakel tussen Roggeveen en Thijssen en dat was Willem Ploeger.
Ploeger was een oom van Roggeveen (broer van zijn moeder) en bezocht in dezelfde tijd als Thijssen de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem (de Bak).
Net als Thijssen werd Ploeger onderwijzer in Amsterdam en net als Thijssen beijverde hij zich voor de Bond van Nederlandse Onderwijzers.
Bij de begrafenis van Thijssen in 1943 was Ploeger een van de sprekers.
gezelvierh


In het boek Het Gezelschap Vierhout komen in het Zevende hoofdstuk, deel IV, vier gepensioneerde hoofden van openbare scholen voor.
In meneer Spanjaard kan Willem Ploeger worden herkend, die had zijn leven lang een indrukwekkende baard en meneer Muntjewerf, met die knevels, dat zou Theo Thijssen kunnen zijn.
Wie de andere twee zijn is mij helaas niet bekend.

vierhoofden

Vier gepensioneerde hoofden van openbare scholen. Uit: Het Gezelschap Vierhout Illustratie: Jan Lutzmaandag 4 januari 2010