Piet en Nel

de (voor)leesboeken
Tussen 1933 en 1942 verschenen de boekjes over Piet en Nel.
Ze zijn het meest bekend als schoolboekjes.
De boekjes werden vele malen herdrukt en zijn zeker tot in de jaren zestig van de vorige eeuw op lagere scholen gebruikt.
De eerste uitgaven waren echter geen schoolboekjes, maar (voor)leesboeken voor thuis: groot formaat (17,0 x 21,8cm), opvallend stevig papier en een linnen band.
Het eerste boek draagt de titel Piet en Nel en bevat de delen 'Nog bij moeder thuis' en 'Naar school'.
Het tweede boek heet Piet en Nel en hun vriendjes en bestaat uit de delen 'Piet en Nel en hun vriendjes' en 'Vacantie'.
Vermoedelijk waren dit luxe-uitgaven, want de delen zijn ook nog apart uitgegeven, maar dan in een kartonnen band. Het enige deel dat ik in deze uitvoering ken is 'Vacantie'. Eigenaardig is dat dit boek begint op bladzijde 75 met Een vroolijk begin. In de linnen uitgave met de twee delen begint het deel 'Vacantie' ook op bladzijde 75. De goedkope uitgave is zo goedkoop uitgegeven dat zelfs de bladzijdenummering niet is aangepast.

De illustraties zijn net als die in de eerste zes schoolboekjes van de hand van Rie Cramer.
De dubbele delen in de linnen banden bevatten twee paginagrote kleurenplaten op dunner, glad papier. In de kartonnen uitvoering is die plaat afwezig.

Bovengenoemde boeken lijken zeldzaam. Een verklaring hiervoor is dat er wellicht niet veel van gemaakt zijn in verband met de spellingshervorming in 1934.
Leonard Roggeveen zal er als onderwijzer bij uitgever Van Goor met klem op hebben aangedrongen populaire boeken zo snel mogelijk te herdrukken in de nieuwe spelling. Schoolkinderen moesten immers na de invoering direct de nieuwe spelling leren en boeken in de oude spelling zouden tot verwarring leiden.

Piet en Nel- serie:
1. Piet en Nel bij moeder thuis (1933)
2. Piet en Nel gaan naar school (1933)
3. Piet en Nel en hun vriendjes (1933)
4. Piet en Nel hebben vacantie (1933)
5. Piet en Nel op het ijs (1936)
6. Piet en Nel gaan logeren (1936)
7. Piet en Nel voor het voetlicht (1937)
8. Piet en Nel stichten een club (1937)
9. Piet en Nel maken een poppenkast (1938)
10. Piet en Nel nemen afscheid (1942)

Terug naar de beginpagina